Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 9. januára 2019 bola Inšpektorátom práce Žilina nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce dňa 01. 07. 2006 pod č. 520 na meno Ing. Mária Kmošková. Takto identifikovaný preukaz inšpektorky práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 09. 01. 2019.