Preskočiť na obsah

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 10. 06. 2021 bola Inšpektorátom práce Trnava nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce pod č. 231 na meno: Ing. Daniela Kleknerová.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 10. 06. 2021.