Preskočiť na obsah

Dôkladné posudzovanie rizík je jedným z kľúčov k budovaniu zdravých pracovísk. O inovatívnych metódach v posudzovaní rizík preto bola reč aj na seminári, ktorý zorganizoval Národný inšpektorát práce ako Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) v stredu 17. apríla 2024 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Na seminári sa priamo na mieste zúčastnilo viac ako 50 záujemcov z radov odborníkov v oblasti BOZP, ale aj študentov FBI UNIZA a inšpektorov práce a ďalších takmer 50 účastníkov sledovalo seminár online. Počas podujatia sa účastníci mali možnosť dozvedieť o doterajších výsledkoch spolupráce NIP a FBI UNIZA na projekte OiRA – online interaktívneho nástroja pre posudzovanie rizík. Zástupcovia NIP a FBI UNIZA predstavili nástroje, ktoré boli verejnosti sprístupnené na stránkach projektu OiRA v závere uplynulého roka, ale tiež dva celkom nové nástroje – Motorové vozíky a Pracovník predaja. V súčasnosti je v Slovenskej republike k dispozícii 5 nástrojov OiRA, v priebehu tohto roka však pribudnú ďalšie.

Pre tých, ktorí sa na seminári nemohli zúčastniť, ale tiež pre účastníkov seminára prinášame v prílohe pod týmto článkom prezentácie jednotlivých prednášajúcich na stiahnutie. Prezentáciu doc. Ing. Kataríny Hollej, PhD. si môžete spustiť, keď navštívite tento odkaz. Stránky s prezentáciou sa otvoria v novom okne. Tieto prezentácie budú dostupné v obmedzenom čase do konca apríla 2024. Ak máte záujem o posudzovanie rizík prostredníctvom nástrojov OiRA, navštívte stránky projektu Online interactive Risk Assessment | (europa.eu)

Viac informácií o kampani EU-OSHA a nástrojoch OiRA vám radi poskytneme na adrese: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce, email: ladislav.kerekes@ip.gov.sk alebo osha@safework.gov.sk, tel.: +55 79 79 940, www.ip.gov.sk