Preskočiť na obsah

Pozvánka na seminár EU-OSHA

Pozývame vás na odborný seminár pod názvom „Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík“, ktorý organizuje Národný inšpektorát práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP (EU-OSHA) a Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Podujatie sa uskutoční

o 09:00 hodine dňa 17. apríla 2024

Žilinská univerzita v Žiline, AR1A2 (budova AR)

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Predstavíme vám prácu Národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA), projekt OiRA na posudzovanie rizík, privítame zaujímavých hostí a budeme sa venovať skúsenostiam inšpekcie práce s posudzovaním rizík na pracoviskách, ale aj praktickým ukážkam posudzovania rizík s pomocou webovej platformy, ktorá prináša bezplatné nástroje na posudzovanie rizík pre malých a stredných podnikateľov. Čaká nás zaujímavý deň, ktorý zakončíme spoločnou diskusiou.

Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce, email: ladislav.kerekes@ip.gov.sk alebo osha@safework.gov.sk, tel.: +55 79 79 940, www.ip.gov.sk 

Pre potvrdenie osobnej účasti do 12. apríla 2024 využite registračný formulár TU (alebo vložte do Vášho prehliadača:  https://www.surveymonkey.com/r/OIRA_ZA)

 Pre potvrdenie online účasti do 15. apríla 2024 využite registračný formulár TU (alebo vložte do Vášho prehliadača: https://www.surveymonkey.com/r/OIRA_ZA_onl)

Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný na 50 miest + 50 miest online.

Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!