Preskočiť na obsah

1. januára 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Uvedeným zákonom boli novelizované, okrem iných právnych predpisov, aj zákon o štátnych sviatkoch a Zákonník práce. Prijaté zmeny majú dopad na nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov.

Novelou zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa pre štátny sviatok 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky ustanovila výnimka z pravidla, že štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja. Počnúc rokom 2024 tak 1. september je aj naďalej štátnym sviatkom, nie však dňom pracovného pokoja, ani sviatkom v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce. Od roku 2024 tak zamestnancovi za výkon práce v deň štátneho sviatku 1. septembra nevzniká nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Takýmto dňom je od roku 2021 aj deň štátneho sviatku 28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu.

Výnimka pre deň štátneho sviatku 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky sa odrazila aj v zmene pravidiel vzťahujúcich sa na zákaz maloobchodného predaja prostredníctvom zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu. Počnúc rokom 2024 zamestnávateľ v tento deň môže zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.