predplatné časopisu CHIP DVD 1-12/2018

Identifikačné číslo : 198/2017
19. novembra 2017

Dodávateľ:

Meno : MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Adresa : Šustekova 8, 851 04 Bratislava
IČO :
Zmluva :
Cena s DPH : 64 €
Podpis : Mgr. Iveta Miksová - hlavná inšpektorka práce