Preskočiť na obsah

Pozvanie na pracovné stretnutie IPZA a OZ

Prvoradým cieľom inšpekcie práce je prostredníctvom dozoru nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov zo strany zamestnávateľov presadzovať ochranu zamestnancov pri práci.

Inšpektorát práce Žilina vníma odborové organizácie ako nenahraditeľnú súčasť spoločnosti, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov a napĺňať ich ekonomické a sociálne záujmy. Je zrejmé, že odborové organizácie a inšpekcia práce majú spoločné priority a sú svojou podstatou predurčené na primeranú formu spolupráce.

Z tohto dôvodu Inšpektorát práce Žilina pozýva významné odborové organizácie pôsobiace u zamestnávateľov v Žilinskom kraji na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2024 na Inšpektoráte práce Žilina so začiatkom o 9.00 hod.

Z dôvodu obmedzenej kapacity zasadacej miestnosti na Inšpektoráte práce Žilina Vás žiadame o potvrdenie účasti na pracovnom stretnutí s uvedením počtu osôb na e-mail: podatelna@za.ip.gov.sk.

POZVÁNKA KOZ