Preskočiť na obsah

Svetový deň BOZP 2018 mladých zamestnancov

Svetový deň BOZP 2018 mladých zamestnancov

V súvislosti s vyhlásením Svetového dňa BOZP 2018 Inšpektorát práce Bratislava upriamuje svoju pozornosť na bezpečnosť a ochranu zdravia mladých zamestnancov vykonaním prednášky na tému „Inšpekcia práce a Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“

pre žiakov 3. ročníka Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej 35 v Bratislave

 

dňa 13. 6. 2018 v čase o 8:50 h

(2. a 3. vyučovacia hodina)