Preskočiť na obsah

V mesiaci november 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 181 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 98 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 46 žien a 135 mužov (podiel mužov predstavuje 74,59 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 31 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, veľkoobchode a maloobchode a v sektore ubytovacích a  stravovacích službách.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 181 100,00%
Ženy 46 25,41%
Muži 135 74,59%
Cudzinci 31 17,13%

*informácie aktuálne ku dňu 28. 12. 2018 (export ISOP zo dňa 28. 12. 2018)