Preskočiť na obsah

V mesiaci október 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 195 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 84 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 47 žien a 148 mužov (podiel mužov predstavuje 75,90 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 50 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva priemyselnej výroby a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 195 100,00%
Ženy 47 24,10%
Muži 148 75,90%
Cudzinci 50 25,64%

*informácie aktuálne ku dňu 28. 12. 2018 (export ISOP zo dňa 28. 12. 2018)