Preskočiť na obsah

V mesiaci august 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 124 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 74 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 32 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 30 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve a v priemyselnej výrobe.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu124100,00%
Ženy3225,81%
Muži9274,19%
Cudzinci3024,19%

*informácie aktuálne ku dňu 04. 10. 2021 (export z ISOP zo dňa 24. 09. 2021)