Preskočiť na obsah

V mesiaci august 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 77 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 24 žien a 53 mužov (podiel mužov predstavuje 69 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu77100,00%
Ženy2431,17%
Muži5368,83%
Cudzinci1316,88%

*informácie aktuálne ku dňu 03. 10. 2022 (export z ISOP zo dňa 23. 09. 2022)