Preskočiť na obsah

V mesiaci január 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 108 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 52 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 13 žien a 95 mužov (podiel mužov predstavuje 88 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 9 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, administratívnych a podporných službách (dočasné pridelenie zamestnancov) a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnaných osôb

108

Počet nelegálne zamestnaných žien / mužov 13 / 95 12 % / 88 %
Počet nelegálne zamestnaných cudzincov 9 8,3 % z celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb

*informácie aktuálne ku dňu 27. 02. 2018 (export ISOP zo dňa 23. 02. 2018)