Preskočiť na obsah

V mesiaci júl 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 102 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 8 žien a 94 mužov (podiel mužov predstavuje 92 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo evidované nelegálne zamestnávanie 22 cudzincov. Väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v stavebníctve.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 102 100,00%
Ženy 8 7,84%
Muži 94 92,16%
Cudzinci 22 21,57%

*informácie aktuálne ku dňu 21. 08. 2020