Preskočiť na obsah

V mesiaci jún 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 44 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 68 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 57 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v sektore administratívnych a podporných služieb a v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu136100,00%
Ženy4432,35%
Muži9267,65%
Cudzinci5741,91%
*informácie aktuálne ku dňu 02. 08. 2021 (export z ISOP zo dňa 30.07.2021)