Preskočiť na obsah

V mesiaci marec 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 69 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 28 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 50 mužov (podiel mužov predstavuje 72 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 28 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva, v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 69 100,00%
Ženy 19 27,54%
Muži 50 72,46%
Cudzinci 28 40,58%

*informácie aktuálne ku dňu 11. 05. 2020 (export z ISOP zo dňa 24. 04. 2020)