Preskočiť na obsah

V mesiaci november 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 129 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 34 žien a 95 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 9 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve a v priemyselnej výrobe.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb% podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu129100,00%
Ženy3426,36%
Muži9573,64%
Cudzinci96,98%

*informácie aktuálne ku dňu 10. 01. 2022 (export z ISOP zo dňa 07. 01. 2022)