Preskočiť na obsah

V mesiaci september 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 255 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 84 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 85 žien a 170 mužov (podiel mužov predstavuje 67 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 72 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore administratívnych a podporných služieb, stavebníctva a v sektore priemyselnej výroby.

 

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 255 100,00%
Ženy 85 33,33%
Muži 170 66,67%
Cudzinci 72 28,24%

*informácie aktuálne ku dňu 09. 11. 2018 (export ISOP zo dňa 26. 10. 2018)