Preskočiť na obsah

Úradné hodiny pre verejnosť

Legenda:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PPV – pracovno-právne vzťahy
SLD – sociálna legislatíva v doprave

Podateľňa Poradenstvo
BOZP PPV SLD
Pondelok: 08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 15:00
Utorok: 08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 15:00
Streda: 08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 15:00
Piatok: 08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 15:00

Poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov:
tel.: +421-2-32182763

Poradenstvo pre sociálnu legislatívu v doprave:
tel.: +421-2-32182763
resp. posledné trojčíslie – 610, 671, 649, 609

Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
tel.: +421-2-32182763