Dôležitý oznam:

Inšpektorát práce Banská Bystrica bude dňa 14.6.2018 z technických príčin zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.


Kontaktné telefónne čísla: +421-48-4141741, 4141742

Úradné hodiny a poradenstvo
Všeobecné PPV BOZP a doprava
Pondelok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00

poradenstvo:

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

poradenstvo:

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

poradenstvo:

8:00 – 17:00

Štvrtok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

Legenda:

PPV – pracovno-právne vzťahy
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Doprava – sociálna legislatíva v doprave