Preskočiť na obsah
Úradné hodiny a poradenstvo
Všeobecné PPV BOZP a doprava
Pondelok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00

Legenda:

PPV – pracovno-právne vzťahy
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Doprava – sociálna legislatíva v doprave