Zrušené osobné poskytovanie poradenstva

Vzhľadom na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 Inšpektorát práce Trenčín prijíma nasledovné preventívne opatrenie:

Od dňa 10.03.2020 až do odvolania Inšpektorát práce Trenčín

nebude poskytovať osobné poradenstvo.

Naďalej bude poskytované telefonické a písomné poradenstvo.

Telefonické poradenstvo bude poskytované v pondelok, stredu a štvrtok 08.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hod. na tel. č. 032/7441653, 032/7441646.

Písomné poradenstvo bude poskytované na základe žiadosti doručenej poštou na adresu:

Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

alebo

elektronicky na adresu:  ip.trencin@tn.ip.gov.sk