Preskočiť na obsah

Pri príležitosti Svetového dňa BOZP sa uskutoční na Inšpektoráte práce Banská Bystrica Deň otvorených dverí, súčasťou ktorého bude seminár, ktorý sa bude konať dňa 28.04.2022 od 9.00 hod. v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Obsahom seminára bude prednáška na tému: „Vybrané problémy v stavebníctve a poznatky z kolaudácií, zameraných na stavebné objekty“.

Záväzné potvrdenie účasti na stretnutí nám zašlite emailom najneskôr do 25.04.2022 na adresu ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.