Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva odbornú verejnosť na akcie, spojené s týždňom BOZP v dňoch 24.10.2022 až 28.10.2022.

Harmonogram prednášok:

24.10.2022 o 09.00 hod. – Trhový dohľad ako dohľad nad uvádzaním určených výrobkov na trh.

26.10.2022 o 09.00 hod. – Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 01.01.2023, Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru v oblasti BOZP.

27.10.2022 o 09.00 hod. – Prechodné ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. platné v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou v súvislosti s pandémiou COVID – 19, Najčastejšie chyby zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Počas celého týždňa BOZP bude poskytované osobné poradenstvo.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.