Preskočiť na obsah

Pozvánka

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva v rámci týždňa BOZP odbornú verejnosť na stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 28.10.2021 od 9.00 hod. v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Obsahom stretnutia budú prednášky zamerané na vznik pracovnoprávnych vzťahov a povinnosti s tým súvisiace z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z pohľadu pracovnoprávnych predpisov.

Záväzné potvrdenie účasti na stretnutí nám zašlite emailom najneskôr do 26.10.2021 na adresu ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk . Účasť bude potvrdzovaná záujemcom priebežne, kým sa nenaplní kapacita miestnosti v súlade s platnými opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Stretnutie bude organizované v režime OTP.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.