Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva odbornú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 28.04.2023 a bude spojený s poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP a s prednáškou na tému „Evidencia a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania a nebezpečných udalostí – povinnosti zamestnávateľa“ so začiatkom o 9.00 hod. v budove Inšpektorátu práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98.

Vzhľadom k obmedzenej kapacite žiadame o nahlásenie účastníkov vopred, najneskôr do 25.04.2023, na e-mailovej adrese ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk .

Tešíme sa na stretnutie s Vami.