Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva odbornú verejnosť na odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 22.06.2023 a bude zameraný na tému „Sociálna legislatíva v doprave – trendy kontrolnej činnosti, novinky legislatívy, vyslaní zamestnanci a tachografy 2. generácie“ so začiatkom o 8.30 hod. v budove Inšpektorátu práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98.

Vzhľadom k obmedzenej kapacite žiadame o nahlásenie účastníkov vopred, najneskôr do 20.06.2023, na e-mailovej adrese ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk .

Tešíme sa na stretnutie s Vami.