Preskočiť na obsah

Upozornenie k správnym poplatkom

 • Odo dňa 1.3.2016 správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania
 • Na úhradu správneho poplatku budete vyzvaní zamestnancom úradu na základe vystaveného platobného predpisu, platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného        na platobnom predpise.
 • Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:
  • úhradou v hotovosti do pokladne úradu (prostredníctvom softvérovej pokladne bude možné uhradiť správny poplatok v hotovosti alebo aj platobnou kartou),
  • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol),
  • zaplatením poštovej poukážky, ktorá je súčasťou vystaveného platobného predpisu,
  • úhradou platobnou kartou a vygenerovaním QR kódu eKolku pomocou mobilnej aplikácie, preukazuje úhradu QR kódom na vlastnom mobilnom zariadení
  • zakúpením QR kódu   na kiosku Slovenskej pošty a.s. v správnej hodnote.