Preskočiť na obsah

Novelou Zákonníka práce (zákon č. 294/2020 Z. z.) sa s účinnosťou od 1. januára 2021 menia pravidlá upravujúce minimálne mzdové nároky zamestnancov.

Od januára 2021 sa suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce určí ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2021 a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Vychádzajúc zo sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020 (580 eur) a mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 (623 eur) pre minimálny mzdový nárok (MMN) bude teda platiť:

MMN = (623 € – 580 €) + 580 € * koeficient minimálnej mzdy

Zjednodušene povedané, suma minimálneho mzdového nároku pre každý zo šiestich stupňov náročnosti práce sa v roku 2021 zvýši o 43 € oproti sume minimálneho mzdového nároku v roku 2020. Rozdiel medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce sa tak zo súčasných 20 % minimálnej mzdy zmení na pevnú sumu.

Minimálny mzdový nárok zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou:

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy

(k)

Minimálny mzdový nárok v roku 2020

580 € * k

Minimálny mzdový nárok v roku 2021

580 € * k + 43 €

1 1,0 580 623
2 1,2 696 739
3 1,4 812 855
4 1,6 928 971
5 1,8 1 044 1 087
6 2,0 1 160 1 203

V roku 2021 sa hodinový minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín vypočíta ako 1/174 zo sumy príslušného minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Suma minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

Minimálny mzdový nárok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom:

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy

(k)

Minimálny mzdový nárok v roku 2020

3,333 € * k

Minimálny mzdový nárok v roku 2021

580 € * k + 43 € / 174

1 1,0 3,3330 3,580
2 1,2 3,9996 4,247
3 1,4 4,6662 4,914
4 1,6 5,3328 5,580
5 1,8 5,9994 6,247
6 2,0 6,6660 6,914

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sumy hodinových minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia.