Opatrovanie v zahraničí - rady a informácie

Rozvíjajúci sa hospodársky priestor Európskej únie (Európska únia ďalej len ako EÚ) umožňuje rast obchodu a voľného pohybu služieb medzi jednotlivými štátmi. Stále častejším javom v tomto kontexte sa stáva vysielanie zamestnancov na výkon práce do iného štátu EÚ.

… celý článok …