Preskočiť na obsah

Na Inšpektoráte práce v Žiline poradenstvo poskytujeme osobne, telefonicky a aj písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie.

Žiadatelia o poskytnutie písomného poradenstva môžu písať na emailovú adresu ip.zilina@za.ip.gov.sk.

Žiadatelia o poskytnutie telefonického poradenstva, môžu volať na telefónne čísla +421 41/505 91 91 (PPV), +421 41/505 91 13 (PPV, BOZP), +421 41/505 91 04 (BOZP) a +421 907 904 518 (Doprava), v čase podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Hlásenia pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí po 14:00 na telefónne čísla +421 907 982 427 alebo +421 907 904 868.


PPV
+421 41/505 91 91
+421 41/505 91 13
BOZP
+421 41/505 91 04
+421 41/505 91 13
DPR
+421 907 904 518
Pondelok:08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
08:00 – 11:00
11:30 – 14:00
Utorok:08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
Streda:08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
08:00 – 11:00
11:30 – 14:00
Štvrtok:08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
Piatok:08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
Poradenstvo osobné a telefonickéPoradenstvo osobné a telefonickéPoradenstvo telefonické

Legenda:

PPV – pracovnoprávnych predpisov a predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v oblasti vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb,
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
DPR – doprava vrátane sociálnej legislatívy v doprave.