Preskočiť na obsah

Ponúkame Vám možnosť využiť pripravené kontrolné zoznamy, s ktorými si jednoducho overíte, či pri vzniku pracovnoprávnych vzťahov dodržiavate povinnosti vyplývajúce zamestnávateľovi z pracovnoprávnej legislatívy.

Tri kontrolné zoznamy, ktoré nájdete v prílohách, sú rozdelené podľa štátnej príslušnosti zamestnanca.

Štvrtý v poradí kontrolný zoznam obsahuje povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnávaniu mladistvých zamestnancov, ak vykonávajú závislú prácu. Rovnako je možné ho použiť na overenie plnenia povinností pri využívaní práce mladistvých na základe iných zmluvných vzťahov.