Preskočiť na obsah

Contravenții și amenzi I. Inspectoratele de muncă au dreptul să aplice o amendă: a/ până la suma de 100.000 de euro angajatorului pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta lege,...

Infractions et amendes I. Les Inspections du travail sont en droit d’appliquer les sanctions suivantes : a/ amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros infligée à l’employeur en cas de...

...first 100 working days missed by 1/12 and for each additional 21 working days missed by the same 1/12, if the employee did not work in that year, for example,...

...nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku, c)      plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h, d)     zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo...

...on a public holiday, an employee is entitled to the wage earned and additional pay of at least 100 % of the employee’s average earnings. The additional pay is also...

...regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Vzhľadom k množiacim sa otázkam v rámci poskytovania poradenstva Vám prinášame základné informácie. Problematika dovolenky je upravená v ustanoveniach § 100 až §...

...v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad uvedený rozsah ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100...