Preskočiť na obsah

Dňa 1. decembra 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje právne vzťahy v súvislosti s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča, evidenciu fyzických osôb, ktoré majú záujem o informácie o voľných pracovných miestach profesionálneho náhradného rodiča, a evidenciu profesionálnych náhradných rodičov, ktorých pracovný pomer sa skončil.

Podľa zákona patrí profesionálnemu náhradnému rodičovi mesačne mzda, ktorú tvorí

  1. základná zložka mzdy,
  2. paušálny príplatok,
  3. príplatok za počet detí v starostlivosti profesionálneho náhradného rodiča,
  4. príplatok za osobitnú starostlivosť o dieťa,
  5. príplatok za prax a
  6. profesijný príplatok.

V období od 1. decembra 2022 do 31. augusta 2023 bola suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča ustanovená vo výške 940 eur mesačne. Nariadením vlády Slovenskej republiky č.327/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2023 zvyšuje suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča na 1 034 eur mesačne.

Viac informácií o pracovných podmienkach profesionálnych náhradných rodičov uvádzame v článku Pracovné podmienky profesionálnych náhradných rodičov.