Fyzická záťaž a jej pravidlá

Manipulácia s bremenami pri práci sa časom stáva automatickou záležitosťou a mnohokrát sa môže zmeniť v nesprávny pracovný postup. Opakovaných školení zameraných na problematiku pracovnej záťaže nie je nikdy dosť. Vieme, že časom strácame pozornosť a už si len matne pamätáme ako správne zdvíhať ...čítať ďalej

Hodnotenie rizík u malých a stredných podnikov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mala byť vykonávaná preventívnym spôsobom, teda ešte predtým, než závažné riziká na pracovisku vzniknú. Preto hodnotenie rizík predstavuje, spoločne s potrebou racionálneho a optimálneho využívania zdrojov, otázku zásadného významu. Hodnotenie rizík je aj ...čítať ďalej

Ručná manipulácia s bremenami v odvetví maloobchodu

Podniky a zamestnávatelia, ktorí chcú intenzívne implementovať politiku týkajúcu sa ručnej manipulácie s bremenami v odvetví maloobchodu, nájdu príslušné informácie v brožúre, ktorá ponúka aj mnoho spôsobov riešení. Ručná manipulácia v maloobchode musí byť eliminovaná všade tam, kde je to možné. Môže byť ...čítať ďalej

Home office so škôlkarom môže byť aj na tému BOZP

Máte doma škôlkara, alebo škôlkarku a sami ste na „Home office“? Potrebujete služobne telefonovať, alebo sa chvíľu nerušene sústrediť a dieťatko sa ukrutne nudí? Možno si už neviete rady ako ho zaujať medzi štyrmi stenami bytu. Aj v tejto chvíli si viete zmysluplne ...čítať ďalej

Dobré pracovné prostredie vo vašej reštaurácii

Zlepšenie pracovného prostredia musí byť súčasťou dennej rutiny a malo by zahŕňať jeho fyzikálne, chemické, psychické a sociálne faktory. Brožúra určená pre zamestnávateľov, pracovných supervízorov (majstrov), bezpečnostných technikov a zamestnancov zaoberajúca sa dobrým pracovným prostredím vo Vašej reštaurácii sa nachádza na stránke švédskeho ...čítať ďalej

Stres – prevencia a jeho zvládanie

Poznáte slovo STRES? Samozrejme, že áno. Stres je predsa súčasťou nášho každodenného života. Bežnú mieru stresu voláme záťaž. Ak ale záťaž prekročí zdravú mieru, prichádza na scénu stres, a ten by sme nemali podceňovať. Pre niekoho škodlivý, pre druhého hnací ...čítať ďalej

Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve

Najčastejšie problémy v oblasti stavebníctva sa týkajú bolesti chrbta a svalstva. Tento druh ťažkosti je jednou z hlavných príčin absencie zamestnancov v práci. Naviac, 50% z predčasných odchodov do dôchodku, súvisí s ochorením v oblasti chrbta. Bolesť, zníženie výkonu, zhoršenie kvality práce, práceneschopnosť a strata príjmov zamestnancov. Vysoké ...čítať ďalej

Viete ako správne zdvíhať bremená?

Ak pri svojej pracovnej činnosti zdvíhate bremená a bolí vás chrbát, tak ste buď nedávali pozor na školení, alebo začínate zabúdať na svoje zdravie. Práve preto je načase zopakovať si niekoľko základných pravidiel. Nesprávna a nebezpečná manipulácia s bremenami vám môže spôsobiť zdravotné problémy ...čítať ďalej