Uchádzate sa o zamestnanie a máte viac ako 50 rokov?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2019 publikovalo výsledky výskumnej úlohy pod názvom: Uplatnenie a podpora starších občanov na trhu práce. Etapa: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov ...čítať ďalej

Skončenie pracovného pomeru. A dôvod?

Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie? Alebo zamestnávateľ rozhodol o ukončení vášho pracovného pomeru? Je to pre vás „len“ zmena alebo šok? Ak práve prežívate druhú situáciu, radi by sme vám dali do pozornosti publikáciu s množstvom užitočných informácií, ktoré pre vás spracoval autorský ...čítať ďalej

Ako sa žije a pracuje v krajinách EÚ?

Ak ste sa rozhodli žiť a pracovať napríklad v Českej republike, Nemecku, Rakúsku či inej krajne EÚ, isto hľadáte informácie o tejto krajine zo všetkých dostupných zdrojov. Čím viac informácií nájdete, tým viac Vás môžu mýliť. Komplexný prehľad o životných a pracovných podmienkach v EÚ nájdete ...čítať ďalej

Má vaše pracovisko negatívny vplyv na vaše dýchanie?

Trpíte niektorým z nasledujúcich príznakov? Kašeľ, dýchavičnosť pri sedení alebo v pokoji, sipot, dýchavičnosť po aktivite, zvieranie v hrudi, upchatý nos a / alebo nádcha (sekrécia z nosa – „smrkanie“)? Poškodenie, ktoré dnes utrpíte na pľúcach, sa zajtra nemôže zvrátiť. Uistite sa, že poznáte ...čítať ďalej

Pekárenská astma – ako jej predísť?

Pekári - čas vyčistiť vzduch! Múčny prach môže spôsobiť astmu, spôsobenú vdýchnutím alergénov obsiahnutých v pšeničnej múke. Tento problém môže vzniknúť u zamestnancov v pekárňach, mlynoch a kuchyniach. Leták britskej inšpekcie práce veľmi názorným spôsobom pomocou príkladov správneho a nesprávneho postupu ponúka návod na ...čítať ďalej

Budova je v prevádzke... a čo ďalej?

Máte v prevádzke budovu, zamestnanci pracujú, zariadenia fungujú. A čo ďalej? Je žiadúce sa zamyslieť nie len nad prevádzkou a pracovnými podmienkami, ale hlavne nad užívaním budovy po nasledujúce roky. Prečo? Aby Vám budova dobre slúžila a jej prevádzkovanie bolo nie len efektívne, ale ...čítať ďalej

Návod na zlepšenie pracovného prostredia

V zmysle § 5 ods. 1 a  2 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa uplatňovať zásady prevencie skvalitňovaním pracovných ...čítať ďalej

Chystáte sa za prácou do Českej republiky?

Uvažujete nad prácou v zahraničí a chceli by ste pracovať blízko Slovenskej republiky? Pozrime sa na podmienky a možnosti, aké Vám ponúka Česká republika. Na stránke „Státního úřadu inspekce práce“ (SUIP) v časti Publikácie nájdete rôznorodý materiál na stiahnutie s užitočnými informáciami. Najaktuálnejšia je príručka ...čítať ďalej

Nástroj pre posudzovanie rizík BeSmart.ie

V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a ...čítať ďalej