Preskočiť na obsah

Predstavenie kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci ...čítať ďalej

Príručka "Legálna práca, legálne zamestnávanie"

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad príručky „Legálna práca, legálne zamestnávanie“ do ukrajinského jazyka. Táto príručka je zároveň súčasťou kampane NIP "Pracuj legálne, pracuj bezpečne 2020-2021" a kampane EÚ o výhodách deklarovanej práce #EU4FairWork. ...čítať ďalej

Plagáty „Pracuj legálne“ a „Pracuj bezpečne“

Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne sériu plagátov, ktoré budú využívané najmä na rôznych konferenciách, seminároch a výstavách. Cieľom vytvorenia plagátov je upútať pozornosť návštevníkov podujatí a poskytnúť im základné informácie, kde môžu nájsť odpovede na ...čítať ďalej

Príručka "BOZP u živnostníka"

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku „BOZP u živnostníka“, ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v oblasti BOZP. Príručka je vydávaná v rámci ...čítať ďalej

Letáky na podporu kampane

Národný inšpektorát práce vydal v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne dva informačné letáky, ktoré obsahujú základné informácie z predmetných oblastí v prehľadnej a pútavej forme. Letáky sú z dôvodu stále väčšieho nárastu zamestnancov zo zahraničia na území Slovenskej republiky ...čítať ďalej

Video „Pracuj legálne“

Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane "Pracuj legálne - Pracuj bezpečne" osvetové video, ktorého cieľom je poukázať na výhody legálnej práce oproti práci nelegálnej. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaní na YouTube kanál Inšpekcie práce SR, kde sa ...čítať ďalej