Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce

Masarykova 10 ( Mapa )
040 01, Košice
Telefón : +421 55 7979 902
Fax: +421 55 7979 904
Mail: nip@ip.gov.sk

Národný inšpektorát práce je podľa § 5 ods.1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach.