Preskočiť na obsah

Ing. Marek Mitterpák, PhD. bol do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce menovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1. decembra 2023. V minulosti pracoval na rôznych vedúcich pozíciách ako vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov Košického samosprávneho kraja, ale tiež v pozícii člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, či predsedu Dozornej rady akciovej spoločnosti Tepláreň Košice. S problematikou BOZP, požiarnej ochrany a civilnej ochrany prišiel do styku v samospráve, keď v rokoch 2003 až 2007 pôsobil ako referent na úrade Mestskej časti Košice-Západ. V rokoch 2019 až 2020 bol tiež poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Marek Mitterpák získal bakalársky titul v oblasti informatizácie firemných a verejnosprávnych činností na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr pokračoval v štúdiu manažérstva zemských zdrojov, ktoré ukončil získaním inžinierskeho titulu. Na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach získal aj titul PhD. za dizertačnú prácu v oblasti ekonomiky zemských zdrojov. S Technickou univerzitou v Košiciach spolupracuje aj v súčasnosti ako člen komisie pre obhajobu dizertačných prác na Fakulte BERG.

Členstvo v profesijných združeniach

  • Predseda Riadiacej komisie programu “ Bezpečný podnik ” (2023 – trvá)
  • Predseda Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ (2023 – trvá)
  • Predseda koordinačného výboru pre BOZP (2023 – trvá)
  • Zástupca SR / člen SLIC – Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (2023 – trvá)
  • Zástupca SR / člen IALI – Medzinárodná asociácia inšpekcie práce (2023 – trvá)

Prílohy