Preskočiť na obsah

Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP

Odborné spôsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   Zákon o BOZP (zákon č. 124/2006 Z. z.) stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené pracovné činnosti, t. j. ...čítať ďalej