Preskočiť na obsah

BTS

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY   Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa ust. § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov názov spoločnosti, ...čítať ďalej