Preskočiť na obsah

Školenie pre kontrolórov v cestnej doprave

Európsky orgán práce (ELA) v spolupráci s CORTE organizuje dvojdňové školiace podujatie pre kontrolórov v cestnej doprave vo Varšave. Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. až 8. februára 2024. Súčasťou školenia bude aj poldenné online informačné stretnutie pre operátorov, vodičov ...čítať ďalej

Register nelegálneho zamestnávania

Register nelegálneho zamestnávania je s účinnosťou od 1.1.2024 vyhlásený za referenčný s kódom isvs_11851. Referenčné údaje registra sú: Paragraf porušenia nelegálneho zamestnávania, Dátum právoplatnosti pokuty uloženej za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich piatich rokoch porušili zákaz nelegálneho zamestnávania

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka

Článok vysvetľuje rozdiely medzi materskou, otcovskou a rodičovskou dovolenkou z pohľadu pracovného práva. Podľa Zákonníka práce sa materská dovolenka poskytuje žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Štandardná dĺžka materskej dovolenky je 34 týždňov, osamelej žene patrí materská ...čítať ďalej