Jedenásť firiem si prevzalo osvedčenie „Bezpečný podnik“

Zástupcovia ďalších jedenástich slovenských firiem si v utorok 22. októbra 2019 prevzali v Bratislave na konferencii “Kultúra bezpečnosti“ osvedčenie „Bezpečný podnik“. Konferenciu zorganizoval Národný inšpektorát práce v spolupráci s Národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Slovenskej republike. Z celkového ...čítať ďalej

Kultúra bezpečnosti 2019

  Množstvo podnetných informácií o tom, ako sa v slovenských i zahraničných firmách buduje kultúra bezpečnosti, vynikajúci prednášajúci a takmer 120 účastníkov z celého Slovenska. Tak by sa dal stručne zhrnúť nultý ročník konferencie, ktorú 22. októbra 2019 zorganizoval Národný inšpektorát práce (NIP) v spolupráci s Európskou ...čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP v Rádiu Regina

Počuli ste to? Ak nie, tak máte možnosť teraz. Prinášame záznam rozhovoru Marcela Hanáčka s vedúcim oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce Michalom Horňakom, ktorý 22. októbra 2019 ráno odvysielalo Rádia Regina Západ ...čítať ďalej

Nová príručka BOZP na stavenisku I.

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / BOZP na stavenisku I. zameranú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku. ...čítať ďalej

Nová slovensko-poľská dohoda pomôže zvýšiť úroveň ochrany práce a BOZP

Predstavitelia Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky a Národného inšpektorátu práce Poľskej republiky podpísali v pondelok 9. septembra 2019 vo Vzdelávacom a rekreačnom zariadení NIP v Malej Lučivnej dohodu o vzájomnej spolupráci. Dohoda má okrem iného zabezpečiť najmä lepšiu výmenu informácií týkajúcich sa výkonu inšpekcie práce ...čítať ďalej

Dve podozrenia z nelegálneho zamestnávania pri kontrole TAXI služieb v Ružomberku

Inšpektorát práce v Žiline v pondelok 9. septembra 2019 v skorých ranných hodinách v súčinnosti s príslušníkmi Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ SR  v Ružomberku vykonal kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania vodičov TAXI služieb v Ružomberku.  Celkovo bolo skontrolovaných 7 podnikateľských subjektov (3 právnické osoby,  ...čítať ďalej