Preskočiť na obsah

...bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda), b) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje 1....

...pre chodcov v skladových priestoroch. Podľa predmetného článku musí byť komunikácia pre chodcov technicky riešená s ohľadom na počet osôb, ktoré ju budú používať. Pri počte do 100 osôb musia...

...d) právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu, 20e)ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa...