Preskočiť na obsah

...v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad uvedený rozsah ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100...

...bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda), b) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje 1....

...on a public holiday, an employee is entitled to the wage earned and additional pay of at least 100 % of the employee’s average earnings. The additional pay is also...

...pre chodcov v skladových priestoroch. Podľa predmetného článku musí byť komunikácia pre chodcov technicky riešená s ohľadom na počet osôb, ktoré ju budú používať. Pri počte do 100 osôb musia...