Na skládke komunálneho odpadu v Dubnici nad Váhom – Luštek došlo v pondelok 19. augusta 2019 k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca banskobystrickej spoločnosti. Nešťastie sa stalo počas presunu stavebného stroja (valca) na svahu pri obchádzaní prekážky. Stroj sa prevrátil a strojník z neho vypadol, pričom ho valec privalil. Šesťdesiatročný muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Pracovný úraz vyšetruje Inšpektorát práce v Trenčíne.

V tomto roku ide o šestnásty pracovný úraz s následkom smrti, pričom predošlý smrteľný pracovný úraz sa stal len pred týždňom, rovnako v pondelok, v Trenčianskom kraji. Vlani v porovnateľnom období (od 01.01. 2018 do 16. 08. 2018) inšpekcia práce zaznamenala 24 pracovných úrazov s následkom smrti. Okrem toho inšpekcia práce od začiatku roku 2019 eviduje 35 úrazov s ťažkou ujmou na zdraví oproti 42 ťažkým pracovným úrazom v rovnakom období roku 2018. Počet registrovaných pracovných úrazov (úrazov s dobou práceneschopnosti viac ako 3 dni) dosiahol v období od 1. januára do 16. augusta 2019 počtu 5300, čo v medziročnom porovnaní predstavuje o 1005 RPÚ menej.

Zo štatistík inšpekcie práce ďalej vyplýva, že pondelok je jedným z najrizikovejších dní v týždni z hľadiska výskytu smrteľných pracovných úrazov. V roku 2018 pripadlo na pondelok celkom 8 smrteľných pracovných úrazov, zatiaľ čo rok predtým to bolo až 13 prípadov. Z hľadiska mesiacov patrí k najviac rizikovým práve august a október. V roku 2018 v týchto mesiacoch zaznamenala inšpekcia práce zhodne šesť smrteľných pracovných úrazov.