Preskočiť na obsah

Ženy a muži majú rovnaké právo na dobré pracovné prostredie, ale podľa údajov švédskej inšpekcie práce je v priemere práceneschopných viac žien ako mužov a viac žien ako mužov je nútených ukončiť svoje zamestnanie zo zdravotných dôvodov. Zároveň viac mužov utrpí závažný alebo smrteľný pracovný úraz.

Brožúra na stránke švédskeho orgánu inšpekcie práce SWEA uvádza niekoľko príkladov, ako môžete ako zamestnávateľ zlepšiť kvalitu riadenia pracovného prostredia uplatnením rodového hľadiska. Obsahuje tiež niekoľko otázok, ktoré Vám môžu pomôcť identifikovať možné riziká a nedostatky v pracovnom prostredí Vašich zamestnancov. Brožúru v angličtine si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz.

Brožúra uvádza niekoľko otázok z troch hľadísk. Prostredníctvom týchto otázok môžete identifikovať a posúdiť riziká a nedostatky v pracovnom prostredí súvisiace s pojmom pohlavie. Odpovede na tieto otázky môžu byť návodom, ako riešiť tieto riziká a nedostatky.

Ľudské hľadisko:

 • Uplatňuje náš manažment pracovného prostredia perspektívu rodovej rovnosti? Existuje predstava, že určité úlohy alebo oblasti sú vhodnejšie pre ženy a mužov? Majú ženy a muži rovnaké príležitosti ovplyvniť a zúčastniť sa otázok týkajúcich sa pracovného prostredia?
 • Existujú na pracovisku obrázky, texty alebo predmety, ktoré by sa mohli považovať za ponižujúce? Existuje použitie jazyka alebo žargónu, ktoré by sa dalo vnímať ako ponižujúce? Cítia sa zamestnanci začlenení bez ohľadu na pohlavie?
 • Je na pracovisku charakteristický vzájomný rešpekt a tolerancia?
 • Je postoj k rodičovskej dovolenke rovnaký pre ženy ako pre mužov?
 • Majú ženy a muži rovnakú príležitosť na rozvoj schopností?

Technológie:

 • Sú nástroje na pracovisku prispôsobené pre malé aj veľké ruky a telá?
 • Existujú ochranné odevy a pracovné odevy, ktoré sa hodia bez ohľadu na pohlavie?
 • Existujú šatne pre ženy a mužov?
 • Sú pracoviská prispôsobené individuálne a ergonomicky?
 • Existujú rozdiely medzi povolaniami dominujúcimi ženám a mužom, pokiaľ ide o ochranné odevy, podmienky, náradie atď.?
 • Boli nejaké stroje alebo úlohy označené ako „rodovo označené“, ktoré používajú alebo vykonávajú iba ženy alebo muži?
 • Oficiálne štatistiky naznačujú, že ženy sú choré viac ako muži a že viac žien ako mužov je nútených ukončiť svoj pracovný život čoskoro kvôli zlému zdravotnému stavu. Môže to súvisieť s nástrojmi, ktoré nie sú prispôsobené pre ženy aj mužov?

Organizácia

 • Koľko zamestnancov máte?
 • Koľko je žien? Koľko je mužov?
 • Čo robia ženy a muži? Majú ženy a muži rovnaké pozície?
 • Ak majú ženy a muži rovnaké pracovné miesta, majú rovnaké pracovné úlohy?
 • Ak ženy a muži robia rôzne veci, aké sú riziká spojené s prácou, ktorým čelia ženy a muži?
 • Je snaha o rovnomernejšie rozdelenie počtu zamestnaných žien a mužov?
 • Aké predpoklady majú muži a ženy na pracovisku, aby im umožnili pracovať na rovnakých úlohách?
 • Majú všetci zamestnanci možnosť ovplyvniť svoje vlastné pracovné podmienky?
 • Ktorí zamestnanci majú vysoké pracovné tempo, pracovnú rýchlosť riadenú strojom alebo klientom, nedostatok rozvoja alebo fyzickú väzbu na pracovisko?
 • Ako majú rôzne prevádzkové rozhodnutia vplyv na vystavenie žien a mužov rôznym rizikám a zlému zdravotnému stavu?
 • Venuje sa rovnaká pozornosť názorom a stanoviskám žien a mužov pokiaľ ide o problémy a zlepšovanie pracovného prostredia?
 • Ak vzniknú poruchy pohybového ústrojenstva, mohla by rotácia v práci predstavovať spôsob, ako znížiť a zabrániť úrazom?
 • Rozhodli sa niektorí zamestnanci skrátiť si svoj pracovný čas na čiastočný úväzok kvôli nedostatkom vo fyzickom alebo psychosociálnom pracovnom prostredí?
 • Existujú v tejto súvislosti rozdiely medzi mužmi a ženami?
 • Aké je zastúpenie mužov a žien v pracovných skupinách, projektových skupinách a rozvojových skupinách?