Preskočiť na obsah

Tohtoročným víťazom ceny Zdravé pracoviská, ktorú na medzinárodnom festivale dokumentárnych a animovaných filmov DOK v Lipsku udeľuje agentúra EU-OSHA, sa stal film Bird Island (Ostrov vtákov) od Sergia da Costu a Maye Kosa zo Švajčiarska. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) každoročne od roku 2009 udeľuje cenu Zdravé pracoviská na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov a filmu v Lipsku (DOK Leipzig) aby ocenila inovatívne filmy na témy súvisiace s prácou.

Porotu tento rok najviac zaujal „inteligentný, empatický a dokonca humorný prístup k ľudskej krehkosti“, ktorý vytvára „podmanivú analógiu medzi zotavením zranených vtákov a rehabilitáciou hlavného protagonistu“, uvádza sa v tlačovej správe, ktorú agentúra zverejnila na svojich stránkach.

Víťazný film predstavuje mladého muža Antonina, ktorý trpí únavou v dôsledku dlhodobej choroby, a sleduje jeho osudy, keď sa púšťa do práce v „sanatóriu“ pre vtákov. Film kombinuje Antoninove denníkové reportáže s dokumentárnym záznamom jeho interakcií s kolegami a zotavujúcimi sa vtákmi. Výsledkom je príbeh rehabilitácie prostredníctvom trpezlivosti a starostlivosti, ktorý je vyrozprávaný minimalistickým, ale silným spôsobom.

EU-OSHA podporuje cenu, ktorá zvyšuje informovanosť o rizikách BOZP a snaží sa podporovať kultúru prevencie v celej Európe. Každý rok dostane režisér víťazného filmu finančnú prémiu 5 000 EUR. Agentúra oceňuje talentovaných režisérov, ktorí vo svojej tvorbe objasňujú riziká a výzvy, ktorým čelia ľudia v práci. Cieľom je najmä podnietiť diskusie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), pričom pri výbere víťazného dokumentu, lebo animovaného filmu sa hodnotí kreatívne zobrazenie dôležitých otázok BOZP vrátane:

  • telesnej a duševnej pohody pracovníkov;
  • účinkov politických a ekonomických zmien na pracovné prostredie;
  • práv pracovníkov;
  • skupín, ktoré čelia osobitným výzvam, napríklad migrujúcich alebo starnúcich pracovníkov.

Víťazné filmy disponujú titulkami vo viacerých európskych jazykoch a prostredníctvom elektronickej platformy sú prístupné sieti národných kontaktných miest EU-OSHA, ktoré každoročne organizujú premietanie filmov.

DOK Leipzig je dôležitou platformou pre dokumentárne a animované filmy a každý rok priláka viac ako 47 000 návštevníkov. Festival predstavuje viac ako 300 filmov z viac ako 50 krajín a organizuje viac ako 100 svetových a medzinárodných premiér.