Preskočiť na obsah

Máte v prevádzke budovu, zamestnanci pracujú, zariadenia fungujú. A čo ďalej? Je žiadúce sa zamyslieť nie len nad prevádzkou a pracovnými podmienkami, ale hlavne nad užívaním budovy po nasledujúce roky. Prečo? Aby Vám budova dobre slúžila a jej prevádzkovanie bolo nie len efektívne, ale aj bezpečné. Na túto problematiku poukazuje článok s názvom „Manuál užívania budov“, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Ako sa uvádza v článku manuál tvoria tri základné časti:

  • pravidlá užívania budov,
  • pravidlá technických prehliadok a
  • pravidlá údržby a opráv budovy.

O bezpečnej údržbe budov, existujúcich riešeniach a o zlepšení bezpečnosti práce v údržbe pri dobrom nastavení ochranných opatrení sa dočítate tu.

Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe a neučte sa na vlastných chybách.