Preskočiť na obsah

Uvažujete nad prácou v zahraničí a chceli by ste pracovať blízko Slovenskej republiky? Pozrime sa na podmienky a možnosti, aké Vám ponúka Česká republika.

Na stránke „Státního úřadu inspekce práce“ (SUIP) v časti Publikácie nájdete rôznorodý materiál na stiahnutie s užitočnými informáciami. Najaktuálnejšia je príručka s názvom „Bezpečnost práce v kostce“, ktorú si môžete stiahnuť nižšie a ktorá je k dispozícii aj na tomto odkaze .

Táto praktická príručka Vás prevedie úvodom o SUIP a oblastných inšpektorátoch práce resp. ich úlohou, pôsobnosťou a činnosťou na území ČR. Informácie pokračujú dôležitými povinnosťami zamestnávateľov a zamestnancov na úseku bezpečnosti práce, zdravotnou aj odbornou spôsobilosťou zamestnancov, ktorá je potrebná pre určité činnosti na úseku bezpečnosti práce. Ďalej zahŕňa základné požiadavky na bezpečnosť práce vo vybraných sférach ako aj bezpečnosť práce pri manipulácii a skladovaní. Na záver je uvedený súhrnný prehľad základných právnych predpisov, súvisiacich noriem, nariadení a smerníc EÚ.

Ak by ste potrebovali doplňujúce informácie z dôvodu, že Vás do Českej republiky vysiela zamestnávateľ zo Slovenka, aj tu si viete dôležité informácie pozrieť na stránke Národného inšpektorátu práce v časti „Vysielanie zamestnancov“.

Prílohy