Preskočiť na obsah

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov, či už museli zaviesť nové postupy vo veľmi krátkom čase alebo pozastaviť svoju prácu a podnikateľské činnosti. Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ponúka praktický návod pri návrate na pracovisko: príslušnými preventívnymi opatreniami možno dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce po uvoľnení opatrení fyzického odstupu a prispieť k potlačeniu prenosu vírusu COVID-19. Cieľom týchto nezáväzných usmernení je pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zostať v bezpečí v pracovnom prostredí, ktoré sa v dôsledku pandémie COVID-19významne zmenilo.

Ponúkané materiály poskytujú rady v oblasti hodnotenia rizík a vhodných opatrení, ako je minimalizácia expozície, obnovenie práce, zvládanie neprítomnosti a riadenie zamestnancov pracujúcich z domu. Materiál zahŕňa aj zapojenie pracovníkov a starostlivosť o chorých, ako aj informácie a ďalšie prepojenia pre mnohé odvetvia, povolania a krajiny.
Upozorňujeme, že dátum uverejnenia tohto dokumentu je 24. apríla 2020. Zodpovedajúci článok OSHwiki sa pravidelne aktualizuje a je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz. (Upozornenie: texty na OSHwiki sú publikované v anglickom jazyku.)

Prílohy