Preskočiť na obsah

Dňa 16.05.2024 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia Deň skúšobníctva 2024, ktorú zorganizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Zazneli na nej aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody, technickej normalizácie, metrológie, kvality, akreditácie, trhového dohľadu či informácie o novej a pripravovanej európskej legislatíve.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov ako aj zástupcovia autorizovaných a notifikovaných osôb. Za inšpekciu práce vystúpil s prednáškou Ing. Patrik Nohavica z odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národného inšpektorátu práce, ktorý predstavil činnosť a zistenia inšpektorátov práce ako orgánov dohľadu nad určenými výrobkami.

Odborná konferencia Deň skúšobníctva.