Preskočiť na obsah

Zlepšenie pracovného prostredia musí byť súčasťou dennej rutiny a malo by zahŕňať jeho fyzikálne, chemické, psychické a sociálne faktory. Brožúra určená pre zamestnávateľov, pracovných supervízorov (majstrov), bezpečnostných technikov a zamestnancov zaoberajúca sa dobrým pracovným prostredím vo Vašej reštaurácii sa nachádza na stránke švédskeho orgánu inšpekcie práce SWEA a môžete si ju stiahnuť tu.

Brožúra obsahuje rady ako pracovať systematicky na vyváraní bezpečného a zdravého pracovného prostredia a ako znížiť riziko pracovných poranení a zdravotných problémov súvisiacich s prácou v reštaurácii.

Je rozdelená na nasledujúce časti:

 • informácie vo vzťahu k identifikácii, hodnoteniu a odstraňovaniu rizík, vytvoreniu akčného plánu a monitorovaniu výsledkov,
 • informácie vo vzťahu k dodržiavaniu bezpečných pracovných postupov
 • upozornenia na:
  • škodlivé alebo nevhodné pracovné polohy vykonávané dlhodobo v rovnakej pozícii napr. pri zohýnaní sa, otáčaní a načahovaní sa za predmetmi, návodom ako sa vyhnúť poškodeniu zdravia pri prenášaní a zdvíhaní ťažkých predmetov po rovine aj po schodoch
  • ochranu proti popáleniu sa a pošmyknutiu, pokĺznutiu a zakopnutiu
  • ochranu rúk a očí.
  • potrebu dobrého vetrania
  • nebezpečenstvo nadmerného hluku
  • potrebu dobrého osvetlenia pracoviska
  •  riziká poranenia kuchynskými strojmi a zariadeniami, napr. krájačmi, mixérmi, nádobami na varenie
  • potrebu zabezpečenia ochrany pred požiarmi
  • potrebu zabezpečenia zamestnancov pre násilím a hrozbami zákazníkov, ktoré môžu spôsobiť fyzickú a psychickú ujmu zamestnancov.

Brožúra obsahuje aj kontrolný zoznam pre pracovné prostredie reštaurácie, ktorý obsahuje otázky na hodnotenie priestorov, dodávky tovaru, umývanie a čistenie, stroje, servírovanie a stres pracovné zaťaženie. Domnievame sa, že nájde u slovenských zamestnávateľov použitie. Z toho dôvodu ho prikladáme preložený do slovenského jazyka.