Preskočiť na obsah

Podľa čl. 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov, môžu členské štáty v naliehavých prípadoch udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, o čom bezodkladne informujú Komisiu.

Aktuálne upozorňujeme na informáciu o dočasnej výnimke z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy v Belgicku z dôvodu zlých poveternostných podmienok (sneženie) – len pre vodičov pri preprave palív. Výnimka už bola doplnená aj na stránku Európskej komisie: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

 

Informácie o udelených výnimkách podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 v jednotlivých štátoch sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Európskej komisie.

Výnimky udelené v jednotlivých štátoch počas pandémie COVID-19 sú dostupné na stránke Európskej komisie pod týmto odkazom (.pdf, 848 kB) a dočasné výnimky udelené v jednotlivých štátoch v naliehavých prípadoch sú dostupné na stránke Európskej komisie pod týmto odkazom (.pdf, 839 kB).