Preskočiť na obsah

EU-OSHA predstavuje hlavné zistenia z prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019, z ktorých vyplýva, že medzi hlavné rizikové faktory hlásené z európskych pracovísk patria i naďalej poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká.

Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 45 000 podnikov z 33 krajín, ktoré odpovedali na otázky z rôznych okruhov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), pričom sa zamerali aj digitalizáciu ako nový rizikový faktor.

Prieskum ESENER 2019 je mimoriadne cenný zdroj informácií pre tvorcov politík, keďže poskytuje aktuálny obraz o informovanosti o rizikách a riadení BOZP na pracoviskách v Európe, ako aj porovnanie s údajmi z prieskumu ESENER z roku 2014.

Prečítajte si tlačovú správu, ktorá vznikla s podporou komisára Schmita

Pozrite si prehľad hlavných zistení v politickej správe o ESENER 2019

Pozrite si vizualizáciu údajov prieskumu ESENER  s výsledkami prieskumov z roku 2009 a 2014 (výsledky z roku 2019 sa spracovávajú).