Preskočiť na obsah

S blížiacim sa záverom roka sa chceme poďakovať našim sociálnym partnerom, partnerom kampane, zainteresovaným stranám a všetkým kolegom a priateľom za to, čo vykonali v roku 2023 v snahe zabezpečiť ochranu pracovísk v celej Európe.
S blížiacim sa rokom 2024 očakávame, že naša spolupráca bude pokračovať, aby sme motivovali spoločnosti a organizácie pri podpore ochrany zdravia ich zamestnancov a v budovaní kultúry prevencie rizík v čoraz viac digitalizovanom svete práce, a pomáhali im v tom.

Prajeme všetkým príjemné prežitie sviatkov a šťastný nový rok!