Preskočiť na obsah

Ženy v Európskej únii stále zarábajú v priemere menej ako muži. Na každé 1 euro zarobené mužmi zarobia ženy v priemere o 14 centov menej. Na Slovensku je tento rozdiel podľa posledných údajov Eurostatu 18,4 percenta, čo znamená, že na to, aby ženy dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži, musia pracovať takmer o 2,5 mesiaca viac. Európsky deň rovnakého odmeňovania je dňom, ktorý označuje cestu k dosiahnutiu rovnosti v odmeňovaní žien a mužov v EÚ. Tento rok pripadá Európsky deň rovnosti v odmeňovaní na 10. novembra.

Faktorov rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi je viacero: zodpovednosť za starostlivosť o rodinu pripadá predovšetkým na ženy, ktoré následne častejšie pracujú na čiastočný úväzok. Ženy okrem toho často pracujú v slabšie platených sektoroch a zaujímajú horšie platené miesta. Okrem toho často čelia problému tzv. skleneného stropu a za vykonávanie rovnakej práce alebo práce rovnakej hodnoty sú platené menej ako muži. To má dominový efekt aj na ich dôchodky, ktoré sú následne takisto nižšie.

V podmienkach Slovenskej republiky je v Zákonníku práce zakázané akékoľvek nerovnaké odmeňovanie na základe pohlavia, napriek tomu tento problém aj u nás stále pretrváva. Orgány inšpekcie práce ročne preverujú zhruba tri desiatky prípadov týkajúcich sa nerovnakého odmeňovania za rovnakú prácu. V praxi sa podobné prípady vyskytujú oveľa častejšie, len málokto sa však s týmto problémom obráti na inšpektorát práce. Na to, aby inšpekcia práce dokázala účinne pomôcť je potrebná predovšetkým dôvera a spolupráca zamestnancov s inšpektormi práce.