Preskočiť na obsah

EU-OSHA spolu so svojimi partnermi 21. októbra odštartuje Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok.

V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská  sa budú konať stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania filmov, podujatia na sociálnych médiách, konferencie, výstavy, súťaže a školenia.

Národný inšpektorát práce a jednotlivé krajské inšpektoráty práce takisto pripravujú v rámci Európskeho týždňa BOZP množstvo podujatí. Jedným z najväčších bude stretnutie národnej siete EU-OSHA spojené s konferenciou Kultúra bezpečnosti. Podujatie sa uskutoční 22. októbra 2019 v Bratislave a už o dva dni neskôr 24. októbra 2019 pripravuje národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP v spolupráci s Regionálnym podnikateľským a informačným centrom v Prešove (členom siete European Enterprise Network) spoločný seminár na tému Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára v pozvánke zverejnenej aj v sekcii  NEPREHLIADNITE!

Okrem toho pripravujeme premietanie víťaznej snímky z festivalu filmov s tematikou BOZP v nemeckom Lipsku pre študentov vysokých škôl. Tento rok sa uskutočnia tri premietania, 8. októbra na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 16. októbra na Trnavskej univerzite v Trnave a 17. októbra sa premietanie spojené s diskusiou na aktuálne otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách bude konať aj na Technickej univerzite v Košiciach.

Sledujte podujatie Európsky týždeň na Facebooku  a šírte informácie o kampani #EUhealthyworkplaces .