Preskočiť na obsah

Problematika vyplácania časti mzdy „na ruku“, vykonávania takzvanej falošnej živnosti, či širšieho uplatňovania preventívnych opatrení pri potieraní nelegálnej práce. To sú len niektoré z problémov, ktorým sa venovali experti z Platformy boja proti nedeklarovanej práci počas stretnutia so zástupcami Národného inšpektorátu práce, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Finančnej správy Slovenskej republiky koncom septembra minulého roku.

Jedným z výsledkov vlaňajších rokovaní bol súbor 16 odporúčaní pre efektívnejšie potieranie nedeklarovanej práce vo všetkých formách tak, ako ich vníma Európska únia. Po roku sa členovia hodnotiacej skupiny na Slovensko vrátili, aby preverili, ako si Slovensko za dvanásť mesiacov poradilo s plnením odporúčaní Platformy. „Dosiahli ste oveľa viac, ako ste uviedli vo svojej hodnotiacej správe,“ zhrnul závery stretnutia Colin C. Williams z Univerzity v Sheffielde, jeden z členov expertnej skupiny. Pracovné stretnutie sa konalo 19. septembra 2019 na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako k tomu dodal vedúci delegácie Johannes van Weeren z Holandska, počas diskusie so zástupcami Národného inšpektorátu práce a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa mali členovia expertnej skupiny možnosť presvedčiť, že Slovenská republika dosiahla „excelentný pokrok v mnohých oblastiach, ktoré boli obsiahnuté v pôvodných odporúčaniach“. „Rok je krátky čas na to, aby ste stihli implementovať všetko, ale myslím si, že ste na veľmi dobrej ceste a výsledkom dnešného rokovania je súbor niekoľkých rád a usmernení, ako postupovať ďalej,“ konštatoval.

Riaditeľka odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce Miroslava Mošonová ocenila otvorenosť zástupcov Platformy boja proti nedeklarovanej práci, pričom pracovné stretnutie označila za veľmi užitočné. „Máme za sebou rok tvrdej práce, ale ešte sme ani zďaleka neskončili,“ poznamenala Miroslava Mošonová. V tejto súvislosti dodala, že Národný inšpektorát práce má rozpracovaných niekoľko zásadných pilotných projektov a pripravuje aj kampaň zameranú na problematiku nedeklarovanej práce s názvom Pracuj legálne. V rámci tejto kampane NIP chystá sériu publikácií, letákov, ale aj audiovizuálnych materiálov, ktoré majú upozorniť na škodlivosť nedeklarovanej práce z hľadiska deformácie podmienok v oblasti zamestnávania a podporiť snahu bojovať proti týmto javom.