Preskočiť na obsah

Manipulácia s bremenami pri práci sa časom stáva automatickou záležitosťou a mnohokrát sa môže zmeniť v nesprávny pracovný postup. Opakovaných školení zameraných na problematiku pracovnej záťaže nie je nikdy dosť. Vieme, že časom strácame pozornosť a už si len matne pamätáme ako správne zdvíhať – držať – prenášať – ťahať – tlačiť. Chceme si prácu uľahčiť, až sa „dopracujeme“ k nežiaducim následkom na svojom zdraví.

Poďme sa pomocou brožúry pozrieť a pripomenúť si ako vieme identifikovať riziko. Aké sú minimálne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Ako chrániť zdravie zamestnancov pred možným nebezpečenstvom poškodenia zdravia, ktoré vyplýva z ručnej manipulácie s bremenami? Všetky spomínané informácie nájdete aj s uvedenými príkladmi navrhovaných opatrení na tomto odkaze.